წარტყმები და ჩავარდნები სიჩქარის აკრეფისას ძირითადი მიზეზები

88

გამოვლინების სამი ძირითადი მიზეზია ცნობილი :

  1. მოუწესრიგებლობა „ზაჟიგანიის“ სისტემაში (ყველაზე ხშირი გამოვლინება , ამისთვის რეკომენდირებულია ყველა „სვეჩის“ შეცვლა)
  2. მოუწესრიგებლობა ბენზინის მიწოდების სისტემაში (რეკომენდირებულია „ფარსუნკების“ გარეცხვა და საწვავის ფილტრის შეცვლა)
  3. ვარიატორის პრობლემა (ყველაზე იშვიათი და ძვირფასი შემთხვევა, თითქმის არასდროს არ გამოვლინდება თუ დროულად შევუცვლით სპეცსითხეს)
    გამოვლინების შემთხვევაში პირველ რიგში გირჩევთ შეამოწმოთ „სვეჩები“ და ასევე „ბაბინების“ მდგომარეობა (1.3 ის შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ უკანა ხაზის „სვეჩებსა და ბაბინებს“)

Leave A Reply

Your email address will not be published.